Намалява с 8% платеният от държавата прием в университетите

Правителството намали с 8% или с около 4000 бройки платения от държавата прием на студенти за предстоящата академична година. Това обяви в сряда министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Причината за орязването на субсидирания от държавата прием във висшите училища е намаляването с една четвърт на завършилите средно образование в периода 2010-2015 година. Одобреният за следващата година план прием за първокурсници и магистри след бакалавърска степен е 45 579 души при 49 596 студенти за тази.

Така делът на финансираните от държавата новоприети студенти спрямо броя на абитуриентите се връща към нивото на приема от 2010 година – 62%, обясниха от просветното министерство.

Денков уточни, че в част от направленията приемът се орязва повече за сметка на други, където се увеличава поради необходимостта от такива специалисти на пазара на труда.

Най-сериозно ще бъде свит приемът в направленията икономика, администрация и управление, туризъм, защото реализацията на завършващите студенти по специалността е много ниска. Едва около 20-30% от завършващите тези специалности работят след това на позиции, изискващи висше образование.

За сметка на това се увеличава приемът в направленията педагогика, математика, информационни и комуникационни технологии. От тези специалности има заявен интерес от бизнеса и те реализират добре студентите си.

На висшите училища, които обучават в направления със съществено намаление на приема на кандидат-студенти за тази година, е предложено да подготвят тригодишни програми за устойчиво развитие. В тях те трябва да предложат преструктуриране, така че след този период да могат да развиват перспективни за техния регион направления с наличния брой студенти.

Целта е да бъдат решени специфичните проблеми на тези университети, без да се нарушават общите принципи и общите баланси за развитие на висшето образование. Тези програми ще бъдат финансирани целево, за да се подпомогне преструктурирането, обясни Денков.

При финансирането на висшите училища ще се вземе предвид и тяхното значение за развитието на региона, в който се намират. Според Денков една от функциите на университетите е да служат като мотор за икономическото развитие на регионите чрез подготовка на съответните специалисти. Затова се предвижда промяна в методиката за финансиране, която да отчита характерните особености за съответния регион, а не само средните стойности за страната.