Над 100 съдилища пред фалит, нямат пари за ток

Над 100 съдилища в страната са изправени пред фалит заради липса на средства за тяхната издръжка, алармира във Велико Търново Михаил Кожарев, председател на Комисията по бюджет и финанси на ВСС. Той обаче увери, че до затваряне на съдебни палати няма да се стигне, а след лятната съдебна ваканция магистратите ще продължат да гледат насрочените дела.

От ВСС припомниха искането си от април за отпускане на допълнителни 19 млн. лв. към бюджета на съдебната система, които трябва да покрият основните разходи за ток, вода и заплащане на експертизи до края на годината. В момента се изготвят нови разчети и от финансовото министерство са поели ангажимент да решат проблема в най-кратки срокове. Необходимо е само правителството да направи корекция в общия бюджет, за да получим поне част от исканата сума, каза Кожарев.

За да не се блокира правораздавателния процес, от ВСС прехвърлят пари за издръжка на съдилищата от други пера. Затова от март месец насам не са изплащани обезщетения на съдебни служители и пари за вещи лица и експертизи. Общият им размер възлиза на 5,4 млн.лв. Всяка година Народното събрание орязва проектобюджета на съдебната власт с около 100 млн.лв. Същевременно разходите са нараснали не само заради инфлацията, но и заради провеждане на конкурси, плащане на осигурителни вноски, подмяна на морално остаряла техника и компютри, коментира Михаил Кожарев.

Във Велико Търново представители на ВСС проведоха кръгла маса по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт". Във форума участвата около 50 съдебни служители, съдии и административни ръководители от Великотърновски Апелативен район.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 597 886 лева, като срокът за изпълнение е 24 месеца.

Върховният административен съд, прокуратурата и Националния институт на правосъдието са органите на съдебната власт, в които пилотно ще бъде тествано програмното бюджетиране. Общата цел на проекта е подобряване на работните процеси в съдебната система, ефективността и прозрачността при разработване, съгласуване и управление на бюджета на съдебната власт и е насочен към Висшия съдебен съвет и второстепенните разпоредители към ВСС - Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на Република България, Националния институт на правосъдието и съдилищата.