Министерски съвет отпуска 1 млн. лв. за Мизия

В Министерския съвет се проведе извънредно заседание на комисията по бедствия и аварии, на което бе решено да се отпусне авансово 1 милион лева за посрещане на спешните нужди в Мизия.

Общо над 16 милиона лева ще бъдат отпуснати от държавния бюджет на пострадалите от наводненията общини.