Здравната каса няма да заплати нови клинични пътеки и процедури, заложени от тази година

Здравната каса няма да успее да заплати нови клинични пътеки и клинични процедури, заложени от тази година.

Това са пътеките за радиохирургия, за лечение на заболявания в областта на детско-юношеската гинекология, както и за хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии.

Процедурите за диагностика на бременността, както и за наблюдение на пациентите с невромускулни заболявания също няма да бъдат покрити и ще намерят финансиране най-вероятно от началото на 2015 година.

Това стана ясно на днешното заседание на Надзорния съвет на институцията.

Единствено клиничната пътека за лечение на муковисцидоза, както и процедурата за диспансерно наблюдение при муковисцидоза със сигурност ще намерят финансиране още от тази година от страна на НЗОК.

Председателят на Надзорния съвет и зам.-финансов министър Людмила Петкова заяви, че останалите пътеки първо трябва да бъдат остойностени и след това - ако се установи, че няма финансиране за тях, то да бъде отложено за януари 2015 г., когато ще е изготвен новият бюджет на НЗОК.

За целта Иван Димитров, който представлява пациентите в Надзора, обясни, че ще настоява за спешна среща с министър Таня Андреева, за да поиска по-бързото остойностяване на пътеките, които не могат да бъдат платени.

„Няма как да подкрепим заплащането им от следващата година", уточни той.

От думите му стана ясно, че не подкрепя забавяне и с един ден, тъй като това е несериозно спрямо пациентите, за които тези клинични пътеки са някаква надежда.

Петкова добави още, че прогнозните разходи, които Касата ще заплати на болниците този месец, са 116 млн. лв., като към тях са добавени 5% от оперативния резерв на институцията, или още 13 млн. За сравнение с 2013 г., прогнозните средства за януари са били 119 млн., но реално НЗОК изплатила 130 млн.