Започва преместването на Софийския районен съд

Започва преместването на Софийския районен съд (СРС) в новата му сграда.

Държавните съдебни изпълнители при Софийския районен съд и служба „Архив“ от днес вече ще са на адрес бул. „Цар Борис ІІІ“ №54. 

От 4 март Трето гражданско отделение на СРС също ще е на новия адрес. Преместването му започва на 26 февруари, заради което след 12 ч. на същия ден няма да се извършват справки по делата в сградата на ул. „Съборна“ №9. 

Регистратурата на Трето гражданско отделение обаче ще функционира нормално и съдебните заседания ще се провеждат редовно в сградата на ул. „Съборна“.

Преместването на Софийския районен съд в нова сграда е безпрецедентно като обем, обясняват от съда и призовават гражданите и техните представители за разбиране при евентуално възникнали проблеми.