ЕС не постига единодушие за назначаването на европейски прокурор

Съветът на ЕС съобщи днес, че не може да бъде постигнато единодушие за обособяването на службата на европейски обществен прокурор. Затова Съветът ще се опита новата институция да бъде създадена по процедурата на "засилено сътрудничество".

Договорът за ЕС предвижда европейският прокурор да бъде независима наднационална институция, която разследва наказателната отговорност на заподозрени в злоупотреби с пари от бюджета на Общността. Засега разследвания за такива злоупотреби, единствено на административна основа, се водят от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

За разлика от европейския прокурор, който би извършил цялостно разследване навсякъде в ЕС и би наложил еднакви наказания, ОЛАФ може единствено да препоръча на националните власти да бъде повдигнато обвинение на уличен в злоупотреба.

След като държавите от ЕС не могат да постигнат единодушие, може да бъде използвана процедурата за "засилено сътрудничество". Тя предполага поне девет държави от ЕС да поискат предприемането на процедурата. За да бъде създаден постът на европейски прокурор, ще бъде необходима подкрепа от поне 55 процента от държавите в ЕС, представляващи 65 на сто от населението в Общността. Ако по този начин решението бъде прието, то ще бъде прилагано единствено по отношение на подкрепилите го държави.

Ако постът на европейския прокурор бъде създаден по този начин, в обхвата на неговата дейност няма да попадат държавите, които не са подкрепили решението. Според експертни оценки това може да доведе до изнасянето на престъпна дейност от държавите, подкрепили европейската прокуратура и поставили се под нейната юрисдикция, към други страни, където европейският прокурор няма правомощия.

За миналата година ОЛАФ отчете злоупотреби за 888 милиона евро от бюджета на ЕС.