ЕК заплаши България със съд заради законодателно бездействие

  Европейската комисия даде два месеца срок на България да приеме европейското законодателство, уреждащо възможността пострадали от картели да претендират за обезщетения, автоматичния обмен на данъчна информация, както и налагането на правила за планиране на бизнес проекти в морското пространство. Ако страната ни не направи това, е заплашена с предаване на случаите за разглеждане пред Съда на ЕС в Люксембург, съобщиха от Еврокомисията в четвъртък. Тя също така откри наказателна процедура срещу България заради това, че не събира по подходящ начин и не обработва отпадните води.

До крайната мярка със заплахата със съд в трите казуса се стига след като България упорито бездейства за прилагането на европейските изисквания в своето законодателство, което трябваше да е факт преди повече от половин година.

За промените в Закона за защита на конкуренцията, които ще позволят на клиенти, които са били ощетени от картелни споразумения и злоупотреба с монопол, да завеждат искове за компенсации заговори председателят на антимонополния орган Юлия Ненкова миналата есен. Тогава тя все още беше убедена, че КЗК е открила ценови сговор между търговците на горива у нас и този път няма да им се размине и ще бъдат санкционирани. Месеци по-късно обаче се оказа, че комисията вече не вижда картел, а ценови паралелизъм, и оттегли обвиненията си срещу шест дружества. Законовите поправки, които трябваше да регламентират как ощетените да съдят фирмите, така и не бяха придвижени към Народното събрание.

Затова сега от Брюксел дават краен срок от два месеца да се приемат правила за претендиране на обезщетение при нанесени вреди от картели и монополи като на потребителите се даде по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания.

Другият казус, който е пред влизане в Съда на ЕС, е изискването България да има рамка за морско пространствено планиране и да се докладват пред ЕК всички съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други подобни. Идеята е да се гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели.

България е изостанала и относно изискването на ЕК да се включи в автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС. Целта е ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС трябва да тръгне през септември 2017 г.

От съобщението на ЕК става ясно, че по тези три казуса е имало наказателни процедури и срещу други членки на ЕС, но част от тях вече са отстранили проблемите и Брюксел спира всякакви действия срещу тях. България и още няколко страни обаче преминават в последната – предсъдебна фаза.

Отделно Брюксел призова България да предприеме действия по изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, тъй като изхвърлянето им, без да са обработени, е заплаха за здравето на хората и замърсяват водоемите, почвата, крайбрежните и подпочвените води.

Според комисията страната ни не е осигурила необходимото качество на пречистване в 96 градски агломерации. От екоминистерството обаче обявиха, че констатациите се базират на данни към 2014 г., а в последно време ведомството полагало системни усилия за решаване на проблема. В европари са били изградени и реконструирани 20 такива съоръжения, а в новия програмен бюджет на оперативната програма "Околна среда" са предвидени над 2.3 млрд лв. за ВиК-инфраструктура в селища с над 10 хил. жители, за които се отнася писмото.

Към момента от парите за водния сектор са обявени 11 процедури на обща стойност 881 209 959 лв. Договорени са 602 826 493 лв. и се работи активно върху реализирането на проектите в Асеновград, Плевен – Долна Митрополия, Добрич, Приморско, Елхово, Айтос, Враца, Банско, Варна – Златни пясъци, Видин, Тервел и Ямбол. Вече приключиха първите два фазирани проекта –- пречиствателните станции на Шумен и Раднево. До края на годината ще бъде обявен и останалия ресурс по оста на база на резултатите от регионалните прединвестиционни проучвания, които са възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, допълват от ековедомството.