Десет години затвор за кражба на цветни метали, пет – за незаконно приемане

Крадците на черни и цветни метали да може да бъдат осъждани на от 1 до 10 години затвор, а лица, които незаконно ги купуват и преработват, да получават от 1 до 5 години затвори. Това предложение за промяна в Наказателния кодекс, което веднъж вече бе отправено през 2014 г. пред предишното Народно събрание, ще бъде отново инициирано от експертна работна група, съставена от представители на Българската асоциация по рециклиране (БАР), МВР, Национална полиция, екоминистерството, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), както и предприятията НЕК, БТК и Националрната компания "Железопътна инфраструктура, чиято инфраструктура най-често е обект на кражби.

Според тях поправките се налагат, защото след прилагането на промените в Закона за управлението на отпадъците през 2012 г. броят на площадките за скрап в страната е намалял с близо 65%, а незаконните обекти с такава дейност растат и вече надхвърлят 500 броя. Те работят незаконно по три начина - като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение - абсолютно нелегално, обясняват от БАР.

Затова отново в Министерството на провасъдието се внася за обсъждане предложението за наказание от 1 до 5 години за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон. Другото искане е да се предвиди затвор от 1 до 10 години за крадците на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или елементи от тях. Мотива за толково строгото наказание е, че тези кражби засягат в много голяма степен обществения интерес, тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето на хората, до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица.

Предлаганите от Асоциацията промени са наложителни и поради абсурдното съдържание на Наказателния кодекс – в момента се наказват тези, които "извършват търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз“, а такива вече не съществуват в правния мир. Лицензите от 2 години са заменени от разрешения, издавани от Районите инспекции по околна среда, докато лицензите се издаваха от Министерството на икономиката. Абсурдът се състои в това, че повече от 2 години никой не може да бъде наказан по силата на Наказателния кодекс заради нежелание на държавната администрация да промени този остарял текст, посочват от БАР

Според организацията , ако се приемат нейните предложения, кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 50%.