Депутатските номинации за членове на ВСС ясни до 20 юни

  Депутатите ще номинират до 20 юни своите предложения за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Това стана ясно в сряда, след като Народното събрание прие със 103 гласа процедурата за избор на 11-те представители на парламента в кадровия орган на Темида.

След като преди година НС раздели ВСС на две колегии, за първи път поотделно ще се номинират и гласуват членове на съдийската и на прокурорската колегия. Народните избраници трябва да излъчат 6 кадровици за съдийската колегия и 5 – за прокурорската. За избран ще бъде считан претендент, който бъде подкрепен от минимум 160 гласа "за“, което е 2/3 от общия брой на депутатите.

Всеки народен представител може да прави предложения за ВСС в 21-дневен срок от приемането на правилата. Така номинирането ще е до 20 юни.

Преди седмица, по време на заседание на правната комисия в парламента, която подготви и прие правилата, преди те да стигнат до пленарна зала, стана ясно, че изборът ще бъде около средата на септември.

Така правната комисия, а в сряда и пленарна зала решиха, че няма никакъв проблем да нарушат Закона за съдебната власт при избора на членове на ВСС, според който изборът трябва да е факт месец преди изтичането на мандата на стария ВСС. Той приключва на 3 октомври.

Нарушението на закона ще се наложи, тъй като през август парламентът е във ваканция и народните представители не желаят да нарушават отпуските си. Затова пък формално те представят разтеглените срокове като повече време за "обществено обсъждане".

Процедурните правила формално нарушават и още едно изискване на Закона за съдебната власт, според който комисията, провеждаща избора, трябва да изслуша всеки един кандидат за ВСС, номиниран и написал стратегия за развитие на кадровия орган. Правилата обаче предвиждат "комисията по правни въпроси да изслушва само допуснатите кандидатите". Такова изискване може да бъде оправдано с допустимост на номинациите – дали те отговарят на изискванията за стаж, образование и т.н., но може да се тълкува и като прецедент, който да позволи служебното дисквалифициране на неудобна номинация.

Според приетите правила предложенията трябва да съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат, изискуеми от Конституцията - включително и изразени становища от професионални, академични и други организации. Прилагат се писменото съгласие на кандидата, подробна автобиография; диплома за юридическо образование, документи, свързани с изискванията за несъвместимост; с юридическия стаж и кариерното развитие, свидетелство за съдимост, за стаж (искат се минимум 15 г. юридически стаж пак според основния закон), удостоверение от НСлС дали срещу кандидата се водят наказателни производства.

Номинациите и документите ще се публикуват на интернет-страницата на НС.

Изслушването на претендентите трябва да стане на открито заседание на правната комисия, което ще се предава и онлайн.

Следва насрочване на заседание на парламента за избор, то също се предава онлайн и на него, по решение на депутатите, могат да присъстват и самите кандидати за ВСС. Те се представят от предложителя. Ще има разискване на номинациите, а гласуването е поотделно за всеки кандидат.

Само получилият 2/3 от гласовете на депутатите ще бъде избран, а ако повече от регламентираните 11 души получат толкова гласове, ще има балотаж. В него ще участват кандидатите, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, и ще бъде избран получилият най-много гласове в балотажа.