Депутатите ще приемат правила за кандидатурите за главен инспектор

Парламентът ще изслуша доклади за развитието на приоритетните за страната теми по време на литовското председателство на Съвета на Европейския съюз, както и тези по време на гръцкото председателство.

Освен това депутатите ще приемат правила за издигане на кандидатури за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Очаква се парламентът да продължи и с окончателното приемане на промените в Наказателно-процесуалния кодекс.