Депутатите гласуваха да не се плаща надписана с 50% сметка за ток

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за енергетиката.

Според гласуваните изменения се дава възможността да не си плащаме оспорваната сметка за ток, която е с 50% по-висока от средната за последните 6 месеца.

Сред приетите предложения е и това, ако електроразпределителното дружество пристъпи към спиране на тока, клиентът да бъде информиран най-малко 3 дни преди тази дата.