ДЕКВР подала жалби до Брюксел за ВЕИ и американските централи

"Булгаргаз" поиска запазване на сегашните цени на газа и за третото тримесечие на годината. В противен случай компанията няма да бъде в състояние на нагнети допълнителни количества газ в Чирен.

Предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е за понижаване на цената с 2,47% спрямо периода април-юни. От обществения доставчик на синьо гориво обаче коментираха, че при намаляване на цената ще работят на загуба. Междувременно председателят на ДКЕВР Боян Боев обяви, че са подали две жалби до Европейската комисия - срещу ВЕИ централите и срещу така наречените американски централи в комплекса "Марица-изток". Жалбите са на основание прекомерна държавна помощ за посочените дружества.

Александър Петров от "Булгаргаз" коментира, че намаляването на продажната цена на газа ще доведе до продажба под себестойност. Заради недостатъчния паричен ресурс компанията няма да бъде в състояние на нагнети допълнителни количества природен газ в хранилището Чирен, които са необходими за покриване на сезонната неравномерност през зимата.

"По отношение на това, което казах - че няма да можем да нагнетим, да, това е реална опасност, ако се приеме предложението на работната група на ДКЕВР", каза експертът, като изчисли, че ако това стане, ще се нагнетят между 60 и 90 млн. куб. м. синьо гориво по-малко.

Председателят на ДКЕВР Боян Боев коментира, че окончателно решение за цената на газа ще се вземе на 30 юни. Той съобщи, че комисията е подала две жалби до Европейската комисия. В тях са посочени искания за промяна на дългосрочните договори с "Марица Изток 1" и "Марица Изток 3", както и с ВЕИцентралите. Мотив за жалбите е прекомерната държавна помощ, която получават тези дружества.

"По първата жалба към така наречените "американски централи" - клаузите в тези споразумения не съответстват на стандартните договори за изкупуване на електрическа енергия, сключвани на европейските пазари, като това, разбира се, поставя в по-изгодно икономическо положение тези две централи спрямо другите производители на ток. Споразуменията, сключени между НЕК и двете централи през 2001 година, според нас представляват държавна помощ", поясни Боев. За жалбата за ВЕИ производителите Боев се позова на анализ на ДКЕВР, според който тяхната инсталирана мощ многократно надвишава и преизпълнява целите на България включително до 2020 година.

От комисията са изготвили и законодателни промени, засягащи екоцентралите. Предложението е количествата електроенергия, изкупувана на преференциални цени от НЕК, да се определя на база потреблението в страната, а остатъкът да се продава на свободния пазар.