Двете партии на Марешки вкарват институциите в омагьосан кръг

Софийската градска прокуратура обяви във вторник, че проверява делата за регистрация на политическите партии "Воля" и "Народно движение за свобода и демокрация", за които ден по-рано се разбра, че са с един и същ председател – варненския бизнесмен Веселин Марешки.

Проверката е образувана по сигнал на Централната избирателна комисия. Тя е посочила, че Марешки е вписан като председател на двете партии: "Воля", която е регистрирана през 2007 г. по описа на Софийски градски съд, и "Народно движение за свобода и демокрация", която е регистрирана две години по-рано.

Законът за политическите партии казва, че гражданин с избирателни права може да участва в учредителното събрание на политическа партия само ако не членува в друга партия.

Ето защо прокуратурата проверява дали Марешки е посочил неверни данни в декларацията през 2007 г., с която уверява, че не членува в друга политическа партия.

Ако се окаже, че Марешки е декларирал неистина и това се установи, според член 313 от Наказателния кодекс той може да бъде осъден на затвор (до 3 години) или с глоба от сто до триста лева.

Позицията на "Воля": Проблемът не е при Марешки

Ден след избухването на скандала, партия "Воля", която ще участва в изборите на 26 март, разпространи следното становище: Веселин Марешки е избран за председател на "Воля" през ноември 2012 г., а "СГС нееднократно е извършвал промени в обстоятелствата по регистрацията на ПП "Воля", което означава, че съдът е извършвал редица проверки за действителността и законосъобразността на регистрацията ѝ през годините".

От партията твърдят, че другата партия - "Национално движение за свобода и демокрация", е регистрирана през февруари 2005 г. Съгласно приетия по-късно Закон за политическите партии и по-конкретно § 4 от същия, ПП НДСД е следвало да се пререгистрира в срок до 30 юни 2006 г.

"Последователно Софийският градски съд и Върховният касационен съд отказват да пререгистрират ПП НДСД, с което на практика окончателно ограничават възможността ѝ да развива дейност и да участва в политическия живот на страната, включително чрез участието на избори. Нито прокуратурата, нито съдът обаче са предприели мерки за заличаването ѝ", коментират от "Воля".

"Г-н Марешки, а още по-малко ПП "Воля" могат да носят отговорност за това, че ПП НДСД не е заличена по надлежния ред в регистъра на СГС. Единствената причина отчетите на ПП НДСД да се представят в Сметната палата въпреки отказа за пререгистрация е, че е налице изрично законово задължение за това в чл. 34 от ЗПП, а Веселин Марешки е човек, който спазва законите", пише в съобщението на партията.

Марешки дарява редовно на първата си партия

Любопитен момент е, че отчетът за 2015 г. сочи, че Марешки е дарил 500 лева на партия НДСД, която иначе не извършва дейност. Същото дарение, в същия размер, фигурира и в отчета на НДСД за 2014 г.

Действията на бизнесмена противоречат на последната декларация от името на "Воля", че първата му партия не съществува. Най-малкото, защото не може да се дари на несъществуващ субект.

И ако все пак Марешки е прав...

И все пак, ако тезата на "Воля" се окаже подкрепена с документи и прокуратурата установи, че лидерът ѝ не е декларирал неверни обстоятелства, държавата влиза в омагьосан кръг. Тогава Марешки ще се окаже практически председател на две партии.

По закон, за да бъде регистрирана една партия, е необходимо тя да изпълни определени изисквания. Впоследствие решението на Софийски градски съд, където е регистърът на политическите партии, подлежи на обжалване от прокуратурата в срок от една седмица. Процедурата предвижда след това Върховният касационен съд да се произнесе окончателно, като седмица по-късно решението за регистрацията влиза в сила, обнародва се в "Държавен вестник" и не може да се обжалва повече.

Партия може да бъде разпусната, ако дейността ѝ противоречи на конституцията, ако не е участвала в избори повече от пет години, не е подавала финансовите си отчети (което НДСД на Марешки прави редовно); ако системно нарушава закона за политическите партии или не е провеждала регламентираните по устав заседания на ръководните ѝ органи.

Законът не предвижда възможност за намеса на прокуратурата, съда или който и да е друг орган по българското законодателство, който да оспори казус, в който две партии са с един и същи председател.

От държавното обвинение коментираха неофициално пред Mediapool, че нищо не могат да направят и напомниха, че "наказателната отговорност се носи само лично", т.е. проверяват само и единствено за нарушения Марешки. "Всички други нарушения не влизат в тази хипотеза", казват от обвинението.