Главният прокурор ще се отчита пред НС по искане на 24 народни представители

Освен пред правната комисията в парламента, която ще посещава на всеки три месеца, главният прокурор ще изнася доклад за дейността на обвинението по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Това ще става по искане на поне една десета от народните представители или от една парламентарна група. Текстът бе записан в четвъртък в правилника за работата на Народно събрание.

За отчетност на главния прокурор се говори от години, като е имало различни идеи – за ежегодното му изслушване на база годишния доклад на прокуратурата, за възможност да бъде привикван от депутатите и др. Степента на контрол от страна на парламента стана една от най-конфликтните точки по време на конституционните промени през 2015 г.

С тях се въведе текст, според който "Народното събрание може да изслушва и приема и други доклади на главния прокурор (т.е. освен годишните му доклади - бел. ред.) за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика".

Разпоредбата предизвика спор - дали тя означава, че депутатите могат да питат главния прокурор за развитието на конкретни дела. По тази причина Цацаров поиска Конституционният съд да разтълкува новия текст, но решение още няма.

В крайна сметка плах текст в тази посока залегна в 44-я парламентарен правилник и то след писмо от страна на Цацаров, с което той сам поиска мярката.