Въвежда се глоба до 2 млн. лв. за телеком, нарушаващ правилата за роуминг

 Санкция от 50 000 до 2 000 000 лв. при нарушаване на новите правила за роуминга в Европейския съюз от страна на мобилните оператори, предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ведомството е публикувало проекта за обществено обсъждане на сайта си.

Глобите ще се налагат, ако операторите продължат да слагат надценка за разговорите и кратките съобщения по време на пътуване в Европейския съюз. Според новия регламент обаче, при надхвърляне на определен обем от данни, ползвани в роуминг, операторът може да наложи ограничение върху потреблението или да определи допълнителна такса върху ползвания мобилен интернет в чужбина. Мобилните оператори са задължени да информират потребителите чрез текстово съобщение при достигане на лимита и ако не правят това, ще бъдат санкционирани.

Целта на промените в Закона за електронните съобщения е да се въведат ефективни и възпиращи санкции при нарушаване на разпоредбите на Регламента, с който от 15 юни 2017 година се премахват надценките на дребно за роуминг услуги в Европейския съюз. Новите текстове в закона гарантират балансирана политика по отношение на защита на правата на потребителите на роуминг услуги и на интересите на доставчиците на тези услуги в рамките на ЕС, посочват от транспортното министерство.