БАЛИП: Прибързани законодателни промени сринаха водещия борсов индекс

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) алармира, че основният измерител на БФБ-София е най-зле представящият се индекс в Европа от началото на годината със загуба от 7,8%.

Основните причини за негативното представяне на капиталовия пазар са новоприетият Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, предложените промените в пенсионното законодателство и фалитът на Корпоративна търговска банка. Тези фактори доведоха до спад от 7,8% от началото на 2015г. на стойността на основния борсов измерител SOFIX, като за последната една година индексът е загубил близо 20% от стойността си, посочват от обединението на лицензираните инвестиционни посредници.

В пряка връзка с това са негативните последици за всички инвеститори чрез загубата на над 500 млн. лева пазарна капитализация от началото на годината. Показателни са и данните за чуждестранните портфейлни инвестиции в акции, които до септември 2014 г. се свиват с 50 млн. лв. и достигат най-ниското си ниво за 10 години назад, считано от 2004 г., допълват от БАЛИП.

Според данните на организацията това е наредило БФБ на последно място в Европа, дори след финансовите пазари на страни като изпадналата в криза Гърция и поставената под редица санкции Русия.