Финансови консултации

Ди Ем Акаунт извършва всеобхватно многовариантно проектиране, анализиране, оценяване, управление и оптимизиране на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск. Определят се нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите.

Изследванията, които дружеството изготвя, обобщават входяща оперативна информация и множество финансови отчети и проформа отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел.

Препоръки от клиенти

Удовлетворени сме от професионализма и отговорността, с които екипът на “Ди Ем Акаунт” ЕООД се отнася към поетите отговорности и задължения във връзка с комплексното счетоводно обслужване на “Пен Шоп” ЕООД. Качественото партьорство, добрата организация и прецизното спазване на договорените ангажименти са характеристиките, с които бихме препоръчали “Ди Ем Акаунт” ЕООД на потенциалните му клиенти.

Георги БожиновУправителПен Шоп ЕООД